Meld verkeersergernissen in Zaanstad

Stoplicht onbegrijpelijk op rood voor alle rijrichtingen?
Kruispunt met onduidelijk rijstroken?
Onveilige verkeerssituatie?
Wie kent niet die ergernissen voor de Zaanstadse weggebruiker die met kleine aanpassingen opgelost kunnen worden, maar waar niemand wat aan lijkt te doen? De VVD wil er wat aan doen.

Op deze website kun je vanaf een pc, laptop of smartphone melden welke verkeerssituatie verbeterd moet worden! Doe je een melding vanaf een smartphone, dan wordt je huidige locatie weergegeven zodat de locatie van je ergernissen duidelijk wordt aangegeven. Je kunt de locatie van het probleem op de kaart verder preciezeren. Je kunt suggesties doen voor verbetering. Je kunt meldingen van medeweggebruikers ondersteunen en aanvullen.

Als weggebruiker weet je vaak heel goed wat er moet veranderen voor een goede doorstroming van het verkeer of, bijvoorbeeld, een veilige oversteek voor fietsers. De VVD verzamelt alle meldingen en suggesties en geeft ze door aan de gemeente Zaanstad. En we houden natuurlijk in de gaten of de gemeente de problemen aanpakt!