Busbrug De Binding

fiets veiligheid 11-02-2014

Openstelling busbrug de Binding veroorzaakt een stroom van duizenden auto's sluipverkeer door de woonwijk Westerkoog. Ondanks twee rapporten van Veilig Verkeer Nederland heeft de gemeente bijna alle van de meer dan 24 aanbevelingen naast zich neergelegd. De rondweg in Westerkoog blijft daarmee zeer gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

DuurZaam Veilig Rondweg Westerkoog

fiets weginrichting 11-02-2014

De weginrichting van de rondweg in Westerkoog bestaande uit de Glazenmaker en Wildeman voldoet niet aan de voorwaarden van Duurzaam Veilig. Het betreft een 50 km weg binnen de bebouwde kom, waarvoor vrijliggende fietspaden aangelegd dienen te worden. Wanneer dit niet mogelijk is, dan moeten er fietsstroken op de weg gemarkeerd te worden met een doorgetrokken streep. De huidige fietssuggestiestroken hebben geen enkele waarde of beschermen de fietsers. Voetgangersoversteekplaatsen dienen voorzien te zijn van verhoogde middeneilanden met aan beide zijden zuilen en de juiste markering op de weg. Dit rapport van Veilig Verkeer Nederland is al bijna twee jaar in bezit van de gemeente.

Onoverzichtelijk oversteken

veiligheid voetganger 12-02-2014

Door de dichte bosjes op deze hoek kunnen voetgangers en dan vooral kinderen onderweg naar school welke langs de saenredamstraat lopen niet zien of er verkeer uit de renessestraat komt. Zeker voor jonge kinderen die net zelf naar school mogen lopen een gevaarlijk punt

Fietsers op rotondes Saendelt en Krommenie

fiets veiligheid 12-02-2014

Fieters mogen op een aantal rotondes deze zowel linksom als rechtsom nemen. Levensgevaarlijk! Vooral met regenachtig weer en fietsers waarvan de velen zonder verlichting rijden! Maar ook bezoek uit Den Haag die bij ons was en niet gezien had dat dit mag...bijna aanrijding. Waarom niet gewoon alle rotondes hetzelfde voor fietsers in heel Nederland?

Westerkoogweg ontsluiting woonwijk en busbrug

doorstroming auto 12-02-2014

De gemeente heeft al eens eerder gezegd: de enige goede oplossing voor ontsluiting van Westerkoog is de Westerkoogweg. Zo is de wijk ooit gebouwd en hebben alle huiseigenaren in hun koopsom gemiddeld HFL 1000,- betaald voor de aanleg van deze ontsluitingsweg. Uit de archieven blijkt dat de ontwikkelaar van Westerkoog ‘Havezathe’ contractueel het bedrag van NLG 7.041.840,- Hollandse guldens heeft overgemaakt naar de gemeente voor de aanleg van de ontsluitingsweg, de Westerkoogweg binnendoor. Iedere huiseigenaar heeft in zijn koopcontract staan, dat hij is verplicht een bedrag overeenkomstig zijn grondoppervlakte over te maken naar Havezathe. In praktijk betekende dit een bedrag tussen de 1000 en 2000 gulden. Daarom zal de Prinsenstichting moeten verhuizen en kan de weg eindelijk worden gebruikt waarvoor hij is neergelegd. Laat de VVD dit direct in het nieuwe accoord opnemen!

kruispunt zuiddijk/conradstraat

fiets stoplichten 12-02-2014

Op dit onoverzichtelijk kruispunt rijden bestuurders te hard en verlenen slecht voorrang. Er is al een aanrijding met een bromfiets geweest.

GEVAARLIJK PUNT

fiets kruispuntinrichting 12-02-2014

hier is het fietspad gezien vanaf de ingbank op provincialeweg. als ik hier fiets vanaf de weg richting station, kan ik niet zien wat er van links en rechts aankomt door de gebouwen die daar staan. een spiegel zou mischien een oplossing zijn

kruispunt Peperstraat

voetganger kruispuntinrichting 12-02-2014

Voor de fiets en voetganger: Enkele jaren geleden is dit kruispunt heringericht, de nieuwe inrichting zorgt voor een onveilige en oncomfortabele situatie voor voetgangers en fietsers. Vanaf verschillende richtingen is er een ongelukkige, een onveilige of helemaal geen oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers. Naar de Oostzijde toe levert de versmalling van de weg regelmatig gevaarlijke situaties op voor fietsers.

WESTERSPOOR

fiets kruispuntinrichting 12-02-2014

ik fiets 2x per dag de hele westerspoor af. voor fietsers is elk kruispunt gevaarlijk. omdat automobilisten vaak ook niet de fietspaden kunnen zien ivm bomen en hekken die op hoeken staan

Te weinig parkeerplaatsen

weginrichting auto 12-02-2014

Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen in Saendelft-West!Met name in de J.M. van der Meystraat.

spoorweg Guisweg

weginrichting auto 12-02-2014

De eeuwige ergenis is de spoorwegovergang van de Guisweg met soms de eeuwige wachttijden.

Oversteek gedemptegracht

veiligheid voetganger 12-02-2014

Als Ivan af de Peperstraat over wil steken bij het zebrapad om naar de gedempte gracht te gaan is het op donderdag en zaterdag echt niet mogelijk Er staan op dat open stukje naast het groene gebouwtje ik weet niet hoeveel fietsen geparkeerd. Mensen met kinderwagens en rolstoelen kunnen niet eens de stoep op die moeten naar links of rechts uitwijken. Dit is echt niet leuk. Hopelijk kunt u er iets aan doen

Te kort parkeerplaatsen J.M. van der Meystraat

bestrating auto 12-02-2014

Te kort aan parkeerplaatsen, waardoor parkeren vooral na 18.00 uur als iedereen thuiskomt geen parkeerplaats meer is. Hierdoor moet een aantal straten verderop geparkeerd worden, waardoor probleem steeds opschuift. Simpele oplossing is door parkeren aan andere zijde van de straat in ieder geval tussen 18.00 en 9.00 toe te staan. Eventueel met aanpassing door straat als eenrichtingsverkeer te maken, waardoor veiligheid met doorgaand verkeer blijft bestaan.

Te weinig parkeerplaatsen in de straat

weginrichting auto 12-02-2014

Te weinig parkeerplaatsen in de straat. Opl. Aan de overzijde van de straat is al een strook waar auto's kunnen staan, het zijn echter geen officiële plekken. Deze inrichting is wel al toegepast op het lange deel van de Landmeter! Graag ook op het deel van nr. 1 t/m 23

Onveilige rotonde Westzaan voor fietsers

fiets veiligheid 12-02-2014

Fietsers hebben geen voorrang maar krijgen dat soms wel van een auto uit de ene richting en vervolgens niet van een auto uit de andere richting. Heel vaak " bijna" ongelukken gezien.