Verbetering toegangsweg Westzaan-Zuid

fiets veiligheid 15-02-2014

Fijn dat er een Meldpunt is gekomen! Wij wonen sinds bijna 7 jaar in Westzaan (daarvoor Amsterdam) en ik heb vaak met de gedachten gespeeld om dit door te geven en nu kan het gemakkelijk online; Op de toegangsweg naar Westzaan-Zuid via de Hoofdtocht (Zaandam) naar de Overtoom is een T-splitsing. Op deze T-splitsing heeft verkeer van rechts voorrang. Doordat de T-splitsing vrij groot/breed/wijd is heeft dit onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Met name voor fietsers (met name van rechts) welke wel eens over het hoofd worden gezien daar de T-splitsing zo groot/wijd/breed is. Plus de snelheid van sommige auto's. Fietsers van links moeten wachten maar wachten niet altijd. Vaak krijgen fietsers van links toch wel voorrang maar het duurt even voordat de automobilist en de fietser dit van elkaar begrijpen. Dit komt ook voor bij voetgangers, want ook het voetpad bevindt zich aan deze kant. Graag zou ik als automobilist, fietser en voetganger, uit veiligheidsoverwegingen deze T-splitsing inrichten met een voorrangsweg op de Overtoom en een stopteken incl. haaientanden vanaf de Hoofdtocht. Als jullie deze T-splitsing onder handen gaan nemen adviseer ik meteen om het Bewegwijzeringsbord welke een aantal jaren geleden is vervangen nogmaals te vervangen. Er staat namelijk (nog steeds) op vermeld dat Westzaan vanaf deze T-splitsing 4km is. Maar volgens mij kan deze km aanduiding verwijderd worden want Westzaan begint daarna vrijwel direct. Misschien daarop volgend meteen onze volgende vraag, waarom staat er aan deze kant geen plaatsnaam bord waar Westzaan begint en eindigt? Misschien dat u dit meteen ook mee kunt nemen. Alvast hartelijk dank. In afwachting van uw reactie. Groeten, Danielle Schouten, Zuideinde 126 te Westzaan

Parkeer probleem

bestrating auto 15-02-2014

Er is in onze straat al meer dan 5 jaar serieuze parkeerproblemen. Dit komt omdat de gemeente minder parkeerplaatsen heeft geplaatst dan belooft was bij de bouw van de huizen. Tevens parkeren er mensen die tegen ons over wonen ook op deze plaatsen terwijl die een eigen oprit hebben. Mijn oplossing zou zij om 2 parkeerplaatsen te creëren bij ieder hek van de overburen. Dat houdt in dat je ongeveer 8 plaatsen erbij krijgt. Dit hoeft in mijn ogen niet veel te kosten omdat een steen met een P voldoende zou moeten zijn. Om af te sluiten wil ik erbij zeggen dat dit enorm het woonplezier verpest en dat ik vindt dat het tijd is dat de gemeente er iets mee gaat doen.

Gevaarlijke oversteek

veiligheid voetganger 15-02-2014

De oversteekplaats is levensgevaarlijk. Automobilisten geven gas als ze voetgangers zien aankomen of rijden gewoon door als voetgangers al op het zebrapad lopen. Voor kinderen van de nabijgelegen school is het zeer gevaarlijk. Ondanks meerdere meldingen treedt de politie niet op. De politie adviseert om kentekens door te geven...

Busbrug open voor bestemmingsverkeer

doorstroming auto 15-02-2014

Bewoners van Westerkoog en Westerwatering zouden vrijstelling moeten krijgen voor busbrug de Binding tijdens de spits.

zebrapad houtveldweg

stoplichten voetganger 15-02-2014

Oversteek Houtveldweg/Prelude/Aubade naar GGD.

Borden zijn nog niet weg gehaald

auto borden 15-02-2014

Op de snelweg vanaf het klaverblad (de flat brandaris en perim kijken op die snelweg) staan er borden dat je vanwege wegwerkzaamheden nog maar 90 km/h mag. De werkzaamheden zijn al weken geleden afgelopen maar de borden zijn nog niet weggehaald. Dit wekt agressie op omdat je maar 90 mag op een vijfbaansweg terwijl er geen wegwerkzaamheden meer zijn. Kunt u deze borden zsm weghalen?

Levensgevaarlijke oversteekplaats in doorgaand fietspad

fiets veiligheid 15-02-2014

Het fietspad dat saendelft Oost met Saendelft-west verbindt, is levensgevaarlijk bij de oversteek op de dorpsstraat. Om je route op dit fietspad te vervolgen, moet je de dorpsstraat oversteken. Als fietser heb je zeer slecht zicht op het verkeer dat nadert op de dorpsstraat. Ook het verkeer heeft zeer slecht zicht op de fietsers zelf, aangezien er bij de oversteekplaats op de dorpsstraat ook geparkeerd wordt. De geparkeerde voertuigen ontnemen je al het zicht. Daarnaast zou er een oplossing moeten komen om het oversteken veiliger te maken. Met name omdat dit fietspad naar een basisschool leidt. Er steken veel kinderen over op die drukke dorpsstraat. Het is er echt levensgevaarlijk en het is wachten op het moment dat er ongelukken gaan gebeuren. Doe er iets aan!

ongevaarlijke situatie fietspad

fiets veiligheid 16-02-2014

Veel fietsers, die vanaf station Wormerveer komen en op enig moment naar de goede weghelft moeten oversteken doen dit niet en blijven op het dan smalle fietspad voor hen links van de weg richting Plein 13 fietsen. Dat zorgt voor veel gevaarlijke situaties, zeker als daar op dinsdag ook nog veel kliko's langs de weg staan. Automobilisten, die uit de zijstraten, bijv.. Voltastraat, komen, kijken wel naar links, maar niet naar rechts op het fietspad, omdat ze uit die richting, terecht, geen fietsers verwachten. Maak de fietsers meer duidelijk, dat ze aan de andere kant van de weg op het fietspad moeten fietsen en controleer dit regelmatig!

Énkelrichtingsverkeer veranderd constant en is onlogisch

doorstroming auto 16-02-2014

om de zoveel tijd wordt het enkelrichtings verkeer hier veranderd. Veel Zaandammers zijn hier de dupe van. Tevens bezorgt het éénrichtingverkeer maken van dit punt veel hoofdbrekens. Je moet vaak helemaal omrijden omdat dit punt enkelrichting is geworden. Gewoon zoals vroeger tweerichtingsverkeer maken!

Bedankt

fiets veiligheid 17-02-2014

Dat ik regelmatig bijna van mijn fiets wordt gereden omdat de glazenmaker in koog aan de zz Aan een racebaan is geworden. Verkeer van rechts in een WOONWIJK geen voorrang (meer) heeft en de versmallingen automobilisten echt niet laten stoppen als er fietsers zijn.

Onoverzichtelijk kruispunt bij speeltuin

veiligheid voetganger 17-02-2014

Het kruispunt Westerstraat/Cor Bruijnweg is erg onoverzichtelijk als men vanaf de hoek Westerstraat/CBweg schuin oversteekt om de tegenoverliggende brievenbus, speeltuin en/of wijk te bereiken. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat men een kruispunt schuin oversteekt, maar gezien de ruimtelijke inrichting (bossages), is het zo goed als onvermijdelijk dat dit gebeurt. Met name kinderen die de tegenoverliggende speeltuin willen bereiken lopen een risico. Ze zijn onzichtbaar voor automobilisten die vanuit de Cor Bruijnweg komen vanwege geparkeerde auto's, vlak voor het kruispunt aan de linkerzijde van deze straat. Gezien de toegenomen drukte op dit punt (vanwege een vernieuwde Lidl-supermarkt), de streekbussen en het vrachtverkeer dat hier frequent rijdt, moeten hier maatregelen genomen worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van drempels vanuit de zijdes van de CBweg en de Westerstraat.

Fietsenstalling deugt niet

fiets doorstroming 19-02-2014

Wie zijn fiets wil parkeren in de officiële stalling aan het Noordse Bosch merkt dat de bovenste rijen vrijwel allemaal ongebruikt zijn. Hoe komt dat? Deze 2-laags stalling werkt niet: de rails loopt stroef, schiet soms plots los zodat je die in je gezicht komt, het omhoog tillen is zwaar, de haak waaraan je fiets vast moet blijven zitten werkt niet goed. Gevolg is dat de stalling maar voor 50% benut kan worden. (In Utrecht heeft men wel goed-werkende 2-laags stallingen.)

niet genoeg zicht bij oversteken

auto kruispuntinrichting 19-02-2014

vanaf kogerwatering, koog a/d Zaan is afslag naar Wildeman links niet overzichtelijk door a.heg en b.bocht in weg.als auto in die bocht zie je hem niet en als die snel rijdt, zit je erboven op.(wat ook gebeurd is)

veiliger voor fietsers

fiets stoplichten 19-02-2014

fietsers richting centrum.Het fietspad eindigt plots.De fietsers komen op een smal gedeelte van de westzijde waar tegelijkertijd het autoverkeer op. gang komt.oplossing trottoir smaller.fietspad door laten lopen of het stoplicht aanpassen zodat niet het auto- en fietsverkeer tegelijk samenkomen

20 kilometerzone vrachtverkeer

weginrichting vrachtwagen 19-02-2014

ter bescherming van de huizen.Het vrachtverkeer is te zwaar met trillingen tot gevolg.De huizen gaan kapot.